• 8 de Marzo
   Día Internacional da Muller

• 25 de Novembro
   Día Internacional da eliminación
   da Violencia contra a Muller
vinetaNovas  
Web Concellería
de Igualdade
Web Violencia
   de Xénero
Violencia Sexual
na Xuventude

Novas
Comeza o prazo para presentar solicitudes á convocatoria de subvencións da Concellería de Igualdade para a realización de programas de promoción da muller durante o ano 2012
08/06/2012    Máis novas
Bases reguladoras e convocatoria específica de subvencións da Concellería de Igualdade para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción da muller no ano 2012.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados dende o día seguinte á publicación destas Bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As solicitudes poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou mediante calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo común.

Presentación de Solicitudes entre:

09/06/2012 e 28/06/2012, ámbolos dous inclusive.

As bases e os anexos da convocatoria están a disposición do público na oficina de Información do Concello de Vigo e na sección "Convocatorias" desta paxina web

imagen agenda
Síguenos en:
Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en Youtube Síguenos en Flickr
Máis novas
Máis convocatorias
fondo
© Concello de Vigo. 2008
Praza do Rei nº1-36202-Vigo
Tel.:986 810 100