• 8 de Marzo
   Día Internacional da Muller

• 25 de Novembro
   Día Internacional da eliminación
   da Violencia contra a Muller
vinetaConvocatorias  
Web Concellería
de Igualdade
Web Violencia
   de Xénero
Violencia Sexual
na Xuventude

Convocatorias
Convocatoria de subvencións para a concesión de axudas a entidades deportivas de Vigo para a promoción do deporte feminino na tempada 2017/2018 (expediente resolto)
23/05/2018    Máis convocatorias
O obxecto das subvencións ao que se refiren as presentes bases responde á finalidade de promover o deporte feminino a través do apoio económico ás entidades deportivas da cidade de Vigo que fomenten a participación e promoción das nenas e mulleres na competición das distintas disciplinas deportivas (equipos e/ou individuais).

Prazo solicitudes: 23/05/2018 - 05/06/2018

Poderán presentarse a esta convocatoria os clubs deportivos, asociacións e agrupacións deportivas, e entidades deportivas de Vigo que teñan un mínimo de 10 licenzas femininas na tempada 2017-2018, ou do ano 2018 no caso das modalidades cuxa tempada deportiva sexa anual, e reúnan os demais requisitos establecidos na cláusula quinta das bases do programa.

O prazo para presentar as solicitudes é de dez días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP). O extracto publicouse no BOP nº 97 do día 22 de maio de 2018, polo que, o prazo para presentar as solicitudes comeza hoxe 23 de maio e remata o 5 de xuño de 2018.

En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o emprego, de xeito exclusivo, de medios electrónicos para presentar e tramitar a solicitude desta subvención a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de identificación admitidos na sede electrónica da web municipal.

As solicitudes de subvención achegaranse debidamente cumprimentadas , mediante os modelos oficiais que están dispoñibles na páxina web vigo.org sección “convocatorias e subvencións”. Os anexos son editables polo que se poden cubrir no ordenador e gardar.

Neste mesmo espazo web pódense consultar as bases do programa e tamén nese espazo está incorporado o enlace web para realizar o trámite de presentación electrónica.

Anexos para presentar coa solicitude: Anexo I (é o propio formulario web que se cumplimenta ao facer o trámite electrónico) , Anexo II A e/ou Anexo II B, Anexo III e Anexo IV (e demais documentación indicada na cláusula 11ª)

Anexos para presentar a xustificación da axuda concedida: Anexo V, Anexo VI e Anexo VII ( e demais documentación indicada na cláusula 15ª)

imagen agenda
Síguenos en:
Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en Youtube Síguenos en Flickr
Máis novas
Máis convocatorias
fondo
© Concello de Vigo. 2008
Praza do Rei nº1-36202-Vigo
Tel.:986 810 100